Nieuws

Eerste Kamer stemt in met aanscherping verantwoordelijkheid GOB

Op 25 juni 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de verantwoordelijkheid van gastouderbureaus voor de kwaliteit van de opvang van de bij hen aangesloten gastouders aan te scherpen. Voortaan kan niet alleen de gastouder, maar ook het gastouderbureau aangesproken worden op de manier waarop voldaan wordt aan de kwaliteitseisen door de gastouder.

Lees HIER het originele bericht.

Cijfers Kinderopvang 1e kw 2013

De feiten uit de cijfers voor u op een rij:
Het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag is gedaald met 7%. De daling in het aantal uren opvang per kind bedraagt 3%.
De daling in het gebruik van kinderopvang is groter geweest bij de lagere inkomens.
De daling in het aantal uren per kind is ongeveer over alle inkomensgroepen gelijk.
Het aantal instellingen in de dagopvang en buitenschoolse opvang is redelijk constant vergeleken met de stand van januari. Het aantal gastouders is daarentegen gedaald.

Meer controle op pedagogische kwaliteit gastouders

In de Wijzigingswet kinderopvang 2013 staat nu dat de versterking van toezicht en handhaving in de kinderopvang in gang is gezet. Het ”risico-gestuurde toezicht” is in ontwikkeling. (zie onder)

Hierin zal binnenkort meer nadruk gelegd worden op de pedagogische praktijk en minder op controle van documentatie. De regering heeft toegezegd de ontwikkelingen in te zetten meer op het bevorderen van het kwaliteitstoezicht en minder op hetnalevingstoezicht.

Pagina's