Nieuws

GGD controle Bemiddelingsmedewerkers 2012

Er komen nog steeds vragen bij KNGO binnen over de opleidingseisen die gesteld worden aan bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus in 2012.
Natuurlijk heeft de overheid voor enige verwarring gezorgd door het bericht dat er vanaf 2012 gecontroleerd zou worden op het bezitten van een “branchecertificaat”. Dit branchecertificaat bestaat nog niet, dus kan daar onmogelijk op gecontroleerd worden.

Inspectie 2012: risicoprofiel in kleurcode

Vanaf 1 januari 2012 wordt er getoetst door de GGD op basis van het risicoprofiel van een gastouderbureau. Dit gebeurd door middel van het toekennen van een kleurcode groen, geel, oranje of rood.

Uitleg bij de kleurcode:
Groen: geen reden tot zorg; noch over de actuele situatie noch over nabije toekomst.
Geel: geen reden tot zorg over de actuele situatie, lichte zorg over de nabije toekomst.
Oranje: lichte zorg over de actuele situatie, zorg over de nabije toekomst.
Rood: zorg of serieuze zorg over de actuele situatie, serieuze zorg over nabije toekomst.

Actieplan aanpak kindermishandeling “Kinderen Veilig”

Op 28 november heeft het ministerie van VWS en ministerie van Justitie het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen Veilig’ gepresenteerd. In dit actieplan is te lezen welke acties in de komende vijf jaar genomen worden om kindermishandeling aan te pakken.In het actieplan staan onder meer ketenbrede acties  om kindermishandeling te  signaleren.

Verwarring registratiedatum gemeente stopt kinderopvangtoeslag

Er is de afgelopen tijd wat verwarring ontstaan bij gastouderbureaus en vraagouders omdat de registratiedatum uit het LRK niet overeen kwam met de aanvraag kinderopvangtoeslag. Dit kwam eerder al voor als de gemeente per abuis de registratiedatum had gewijzigd bij het vastleggen van een (TK-B of B&W) goedkeuring. In enkele gevallen werd de uitbetaling van kinderopvangtoeslag aan de vraagouder per direct stopgezet!

Geen werk, wel recht op kinderopvangtoeslag.

Ook niet-werkenden kunnen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als u:

  • een (re-)integratietraject volgt;
  • als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt;
  • een uitkering als kunstenaar krijgt en een WIK-uitkering ontvangt;
  • student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wsf of Wtos.

De gemeente of het UWV betalen dan mee in de kosten van kinderopvang.

Voor alleenstaande ouders geldt eveneens dat ze moeten werken of moeten behoren tot een van bovengenoemde groepen.

Een nieuw jaar voor de gastouderopleiding

Wat gaat er gebeuren met de opleiding voor gastouders in 2012?
Het is niet de eerste wijziging die gastouderbureaus en gastouders voor hun kiezen krijgen.
In 2010 nog een tijd van onduidelijkheid waar een gastouderbureau met haar nieuwe gastouders naar toe moest voor de opleiding.
Daarna toch het EVC certificaat dat begin 2011 voet aan de grond kreeg, maar wat abrupt werd verstoord
door de maatregelen van minister Kamp die een diploma wilde zien vanaf 1 jan 2012.

Hoe handelt de GGD indien er (tijdelijk) geen opvang is?

Wat gebeurd er als de GGD tijdens een inspectie erachter komt dat er (tijdelijk) geen kinderen worden opgevangen door een gastouder? Of als de gastouder is ingeschreven, maar er (nog) geen kinderen zijn opgevangen na enige tijd?

Indien op een geregistreerde voorziening voor gastouderopvang (het opvangadres van de gastouder) gedurende een bepaalde periode geen kinderen worden opgevangen, is die voorziening (tijdelijk) uit exploitatie. Ze hebben nog geen duidelijke regels opgesteld hoe lang deze periode moet zijn geweest, dat verschilt per gemeente.

Pagina's