Nieuws

BKK en Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang

Bureau Kwaliteit Kinderopvang in de huidige vorm stopt haar activiteiten op 31 december 2019. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte destijds een kwaliteitsimpuls in de kinderopvang mogelijk door subsidie beschikbaar te stellen. Om die subsidieregeling uit te kunnen voeren is Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang in 2008 gestart als een onafhankelijke stichting, opgericht door de belangenorganisaties van werkgevers, werknemers en ouders.

Week tegen Kindermishandeling 2019

Op maandag 18 november start de Week tegen Kindermishandeling. Het thema is dit jaar 'leren van elkaar' en centraal staan deze keer de ervaringen van professionals, ouders en kinderen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven.

Wettelijk minimumloon 2020

De brutobedragen van het wettelijke minimumlon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. 
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020:
De bedragen worden hieronder uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. 

• € 1.653,60 per maand
• € 381,60 per week
• € 76,32 per dag

Verbetertraject kinderopvangtoeslag

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen maandelijks een bedrag op hun rekening gestort. De hoogte van dit bedrag is onder andere gebaseerd op door henzelf gemaakte schattingen van het inkomen en het aantal uren opvang dat zij jaarlijks willen afnemen. Na afloop van het jaar bepaalt de Belastingdienst de definitieve toeslag, oftewel het bedrag waar ouders daadwerkelijk recht op hadden. Een aanzienlijk aantal ouders krijgt daardoor te maken met (hoge) terugvorderingen. Het verbetertraject kinderopvangtoeslag is gestart om terugvorderingen aan te pakken. 

Knutselen tijdens de herfstvakantie

Blaadjes en dennenappels verzamelen of samen op zoek gaan naar eikeltjes. In de natuur is van alles te vinden om creatief mee te kunnen knutselen tijdens de herfstvakantie. De vondst kan gebruikt worden om mee te stempelen, te knippen of bijvoorbeeld te plakken.
Maar er mag ook alweer geknutseld worden voor Halloween. Het Halloweenfeest wordt op donderdag 31 oktober gevierd en staat in teken van griezelen. Van uitgeholde pompoenen tot spoken. KNGO zorgt voor wat inspiratie. Hieronder is alvast een leuk knutselheksje te vinden.

Meldcode kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven.

Pagina's