Nieuws

E-learning update Meldcode Kindermishandeling Module B in het najaar beschikbaar

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader per beroepsgroep. Gastouders en pedagogisch medewerkers maken gebruik van het afwegingskader Kinderopvang. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

Wijziging VOG profielen

Vanaf 1 maart 2018 moet iederen die in Nederland werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Persoonsregister kinderopvang. Hiervoor is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Per 1 juli 2018 is het echter niet meer mogelijk om voor de inschrijving in het personenen registeren een VOG te gebruiken met profiel 60 (onderwijs), 40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier).

Pagina's