Nieuws

Gastouderopleiding Helpende Zorg en Welzijn

Per 1 november is ROC Rivor gestopt met het aannemen van deelnemers aan de verkorte diplomaroute Helpende Zorg en Welzijn. Eerder stopte De Gastoudercentrale ook al met het aannemen van nieuwe  inschrijvingen. De laatste opleider, De Gastouderroute, is daarmee de enige die nog tot medio december 2013 de verkorte diplomaroute aanbiedt. Meld je je aan voor een gastouderopleiding via KNGO, dan volgt u dus de gastouderopleiding van De Gastouderroute. Voorheen selecteerde KNGO bij welke gastouderopleiding de gastouder het beste paste.

Peuterspeelzaalwerk 2014

De tarieven voor de ouderbijdrage voor peuterspeelzaalwerk zijn door Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vastgesteld. Deze tarieven zijn gebaseerd op het inkomen van de ouder(s). In de tabel hieronder staan de tarieven en enkele spelregels.

Het uurtarief van peuterspeelzalen is gelijk getrokken met het maximale uurtarief van kinderdagopvang waar kinderopvangtoeslag voor gegeven wordt, namelijk € 6,70 per uur.

Pagina's