Nieuws

Nieuwe brochure BOinK over de Meldcode

Als vervolg op de folder 'De verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' over het afwegingskader, heeft BOinK een nieuwe brochure ontwikkeld. Deze brochure 'De ‘meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ in de praktijk' is samengesteld op basis van vragen en reacties van leerkrachten, pedagogisch medewerkers, gastouders en aandachtsfunctionarissen.Wat zijn de uitdagingen voor het beter signaleren van kindermishandeling? Hoe kan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling nog beter in de praktijk worden toegepast?

Wetsvoorstel weigering niet-gevaccineerde kinderen aangenomen in Tweede Kamer

Op 6 februari 2020 vond in de Tweede Kamer het debat plaats over het wijzigen van de Wet Kinderopvang om kinderopvanginstellingen de mogelijkheid te geven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Dit wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en zal nu door de Eerste Kamer getoetst en beoordeeld worden.
De Brancheorganisatie Kinderopvang zegt daarover het volgende:

Het is weer tijd voor de jaaropgave

Is er nog iets veranderd? Wat moeten het GOB aan de gastouder sturen? Wat levert het GOB aan de Belastingdienst aan? We vroegen het aan de expert: Henk Gardien van Fagon (www.fagon.nl)

Welke jaaropgave(n) stuurt een GOB aan de gastouder?
Het GOB levert aan de gastouder een overzicht van alle inkomsten die door het GOB zijn uitbetaald aan de gastouder. Dus naast de opvanguren ook eventuele andere vergoedingen, zoals bijvoorbeeld kilometervergoeding of lunch-luiervergoeding.

Transitievergoeding, hoe zit het ook alweer?

Eerder al kondigde KNGO aan dat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ook invloed heeft op gastouders die in het huis van de vraagouder werkzaam zijn onder de Dienstregeling aan Huis en dus in loondienst zijn bij de vraagouder. Dergelijke gastouders hebben recht op transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Eerder was er alleen recht op transitievergoeding bij een dienstverband vanaf 2 jaren. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag.

Pagina's