Nieuws

Knutselen tijdens de herfstvakantie

Blaadjes en dennenappels verzamelen of samen op zoek gaan naar eikeltjes. In de natuur is van alles te vinden om creatief mee te kunnen knutselen tijdens de herfstvakantie. De vondst kan gebruikt worden om mee te stempelen, te knippen of bijvoorbeeld te plakken.
Maar er mag ook alweer geknutseld worden voor Halloween. Het Halloweenfeest wordt op donderdag 31 oktober gevierd en staat in teken van griezelen. Van uitgeholde pompoenen tot spoken. KNGO zorgt voor wat inspiratie. Hieronder is alvast een leuk knutselheksje te vinden.

Meldcode kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven.

Infographic Gastouderbureaus 2019

Tot nu toe zijn er 27 nieuwe gastouderbureaus in 2019 opgericht. In 2018 waren dat er in totaal 33. Daarnaast zijn er 14 franchiseorganisaties bijgekomen met meer dan drie inschrijvingen.

De feiten en cijfers zijn verwerkt in een overzichtelijke infographic, die je hieronder kunt bekijken. De infographic wordt beschikbaar gesteld door KNGO en mag verder verspreid worden.

 

 

Week Tegen Pesten factsheet

Wat is pesten? Pesten is stelselmatige agressief gedrag waarbij één of meer personen in een machtspositie proberen een andere persoon schade toe brengen. Pesten kan plaatsvinden in de vorm van fysiek, verbaal of psychologisch gedrag. Stelselmatig uitsluiten valt ook onder pesten. Pesten vindt vaak plaats in een groep, bijvoorbeeld in de klas, of digitaal, maar kan ook plaatsvinden op andere plekken zoals de sportclub. 

Genen spelen rol bij pestgedrag

'Wees een held, met elkaar' is het thema dit jaar tijdens de Week Tegen Pesten 2019 (23 t/m 27 september). Iedereen die een positieve bijdrage levert, is een held. Vanuit KNGO delen we deze week verschillende berichten die te maken hebben met pesten via onze website en social media. Hieronder is het artikel van Vakblad Vroeg gedeeld.

Pagina's