Nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans veranderen per 1 januari 2020 de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Een reguliere gastouder is niet in loondienst, dus daar is deze nieuwe wet niet op van toepassing.

Echter hebben de gastouders aan huis die werken op basis van de Dienstregeling aan huis wel te maken met deze nieuwe WAB.
 
De WAB brengt enkele nieuwe regels met zich mee, waarvan de nieuwe regels met betrekking tot de transitievergoeding van toepassing is op gastouders die vallen onder de Dienstregeling aan huis.
Deze gastouders, ook wel nanny's genoemd, zijn immer in 'loondienst' bij de vraagouder. De vraagouder betaalt door de Dienstregeling aan huis geen werknemerspremies, dus de nieuwe verlaging van de werknemerspremies in deze WAB is niet van toepassing.
 
Sinds 1 juli 2015 is de transitievergoeding van toepassing op alle werknemers, dus ook op de nanny's met een Dienstregeling aan huis. Wanneer de nanny langer dan twee jaar voor een werkgever (vraagouder) zou werken, dan heeft, binnen de ouder regeling, de nanny recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding) van een zesde maandsalaris (bruto maandsalaris incl. vakantietoeslag) per gewerkt half jaar. 
 
Bij de nieuwe WAB is het recht op transitievergoeding bij ontslag direct vanaf de eerste werkdag van toepassing. De berekening is anders. De nanny heeft recht op 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag.
Op de online ledenomgeving kunt u de brochure Factsheet Transitievergoeding downloaden.
 
 
Er is geen recht op een transitievergoeding als je je ernstig verwijtbaar hebt gedragen en om die reden bent ontslagen. Als je je bijvoorbeeld schuldig hebt gemaakt aan diefstal of verduistering, dan heb je geen recht op een transitievergoeding. Ook heb je geen recht op transitievergoeding als je zelf ontslag neemt, of als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden.