Nieuwe factsheets beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling

119.000 kinderen worden elk jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat neemt veel verschillende vormen aan. Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in de Week tegen Kindermishandeling (19-25 Nov) beschikbaar zijn gekomen. Medewerkers in de kinderopvang en gastouders krijgen hiermee extra handvatten voor het signaleren van verschillende vormen van kindermishandeling en voor hoe te handelen wanneer er signalen bestaan.

Er bestaan veel verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk bijvoorbeeld wat betreft kindermishandeling aan geweld tegen het ongeboren kind, aan het shaken baby syndroom, aan vrouwelijke genitale verminking, aan pediatric condition falsification of aan kinderen wiens ouders een conflictscheiding doormaken. Bij al deze vormen van kindermishandeling kunnen er specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen spelen. Ook bij andere thema’s, zoals pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling spelen er specifieke signalen en overwegingen. Daarom is er in het kader van dit project voor elke geweldsvorm een factsheet ontwikkeld, waarmee de professional in één oogopslag al deze informatie voor handen heeft.

“Het project genereert vooral extra aandacht voor die groepen slachtoffers van geweld, die wel aandacht verdienen, maar dat vaak niet genoeg krijgen,” vertelt Rik Viergever, projectleider bij CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, die het gezamenlijk project heeft geïnitieerd.

De nieuwe factsheets bieden praktische tips bij het signaleren van alle vormen van geweld en bij wat te doen wanneer je als professional signalen tegenkomt. Ook geven de factsheets een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, psychologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel, kinderopvangmedewerkers, wijkteammedewerkers, en anderen.

Unieke samenwerking
“Een belangrijk onderdeel van dit project is de brede betrokkenheid van organisaties met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en van beroepsverenigingen van professionals die de factsheets gaan gebruiken”, zegt Viergever. Marianne van der Krans, van Veilig Thuis: “Het is goed dat we bij de ontwikkeling van elke factsheet betrokken zijn. De kracht van samenwerking en partnerschap komt naar voren in het resultaat. Dat past goed bij onze werkwijze als Veilig Thuis.” “Niet alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden tijdig gesignaleerd, een voorbeeld daarvan is seksueel geweld”, zegt Wilma Schakenraad van Movisie. “De factsheets bieden veel informatie, ook over specifieke vormen. Wij participeren in dit project omdat wij het belangrijk vinden dat deze informatie breed beschikbaar is en actueel gehouden wordt.” En Robinetta de Roode, van de artsenfederatie KNMG: “Deze factsheets bieden een waardevolle praktische aanvulling op de nieuwe KNMG-meldcode, die op 21 november is verschenen. We vinden het als artsenfederatie mooi om te zien hoe CoMensha en andere partijen uit het veld zich inzetten om vanuit hun deskundigheid deze informatie bijeen te brengen.”

Gratis te downloaden
De factsheets zijn gratis en openbaar beschikbaar op de site www.huiselijkgeweld.nl/typengeweld vanaf 22 november 2018. De factsheets komen ook beschikbaar in het Engels.

Facstheets voor gastouder
KennisNetwerk GastouderOpvang selecteerde de meest relevante factsheets voor gastouders. Deze zijn te vinden op de online ledenomgeving van KNGO voor leden. Kijk hiervoor in het dossier Veiligheid & Gezondheid in de map meldcode.

E-learning Update Meldcode Kindermishandeling

KNGO ontwikkelde de update Meldcode Kindermishandeling specifiek voor gastouders omdat KNGO de juiste inzet van de meldcode belangrijk vindt stellen we de module gratis beschik-baar voor (nieuwe) leden van KNGO. KNGO leden hebben hiervoor een email met een link ontvangen. Heb je de e-mail gemist? Kijk op het online ledengedeelte van KNGO. De E-learning sluit af met met een toets en certificaat. Bestel hier jouw e-learning voor €15. Voor bureaus is er het meldcode abonnement.