Nieuwe brochure toezicht en handhaving kinderopvang

In een nieuwe brochure van GGD GHOR Nederland staat een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen.

De Wko is in ontwikkeling. Zo zijn wijzigingen vanuit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang per 1-1-2018 in werking getreden. In deze folder gaan we uit van de huidige wet- en regelgeving. De wijzigingen die vanaf 1-1-2019 in werking treden zijn vast in deze folder meegenomen. De wijzigingen die daarna
in werking treden voegen we op een later moment toe. Meer informatie over de (wijzigingen in de) wet- en regelgeving leest u op de website www.veranderingenkinderopvang.nl.

Deze folder voor houders in de kinderopvang zet eenvoudig uiteen aan welke eisen een kinderopvangorganisatie moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang.
Daarnaast geeft de folder informatie over hoe het toezicht en de handhaving in de kinderopvang is georganiseerd en wat de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente zijn. Alle huidige kwaliteitseisen uit de Wet IKK zijn meegenomen - ook de kwaliteitseisen die vanaf 1 januari 2019 gelden.