Meldcode Kindermishandeling gastouderopvang


Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven.

De Meldcode helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling. De Meldcode is per 1-1-2019 aangepast.
Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Vanaf 1-1-2019 zijn professionals in de kinderopvang verplicht om met het afwegingskader te kunnen werken in de verbeterde Meldcode.

Naar aanleiding van de behoefte in de sector heeft KNGO de volgende faciliteiten beschikbaar gesteld:

1. Alle leden van KNGO konden tot 31 december 2019 gratis de e-learning Update Meldcode Kindermishandeling (Module A) volgen. Module A geeft zicht op de veranderingen per 1-1-2019 en het werken met het afwegingskader. Vanaf 1-1-2020 is module A voor € 15,- te volgen.

2. Inmiddels is de vervolgmodule Update Kindermishandeling (Module B) beschikbaar. Module B zet in op het versterken van de vaardigheden van gastouders en bemiddelingsmedewerkers op het gebied van Signaleren, rapporteren en in gesprek gaan over zorgen. Voor leden van KNGO is een voucher voor € 10,- korting te vinden in WijZ! Magazine januari 2020.

3. De mogelijkheid tot het kiezen voor een Meldcode Abonnement waarmee je als gastouderbureau ALLE aangesloten gastouders blijvend kunt bijscholen op het gebied van werken met de Meldcode, inclusief module A en B. Voor 2019/2020 tot 100 gastouders € 450,- en tussen 100-400 gastouders € 750,-.

4. Een speciale tweedaagse training tot Aandachtsfunctionaris Gastouderopvang waar de uitvoering van de taken van de aandachtsfunctionaris binnen het gastouderbureau centraal staat om, in partnerschap met gastouders, te werken aan een betrouwbaar en solide vangnet voor het kind.

Tweedaagse training tot Aandachtsfunctionaris Gastouderopvang

5. Trainingen gespreksvaardigheden: GOB's kunnen inventariseren welke gastouders behoefte hebben aan live training van gespreksvaardigheden rondom werken met de Meldcode of gastouders individueel kunnen zich inschrijven op de trainingen. KNGO verwijst naar diverse partijen die hun training hebben aangesloten op Module A en B. (er volgen er meer). GOB's met een KNGO Meldcode abonnement kunnen 1 of 2 medewerkers kosteloos inschrijven.

Trainingen (open inschrijving) gespreksvaardigheden Meldcode
 

We willen dit moment ook aangrijpen om de volgende punten (opnieuw) bovenaan de agenda te zetten:
1. Te veel kinderen (119.000 in Nederland) zijn het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Gastouderopvang is een belangrijke vindplaats.
3. Te veel acuut onveilige en structurele gevallen blijven nog steeds ongezien of onbesproken.

We kunnen het verschil maken in het leven van kinderen en hun ouders als:

  • gastouders zich verdiepen in de signalen die horen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • gastouders hun kennis en kunde vergroten in het vroegtijdig en objectief vastleggen en overleggen van de signalen.
  • gastouderbureaus een aandachtfunctionaris opleiden die vaardig is in het op het juiste manier aangaan van een gesprek met ouders in samenwerking met Veilig Thuis.
  • gastouder en gastouderbureau bewust afspraken maken over de samenwerking rond het volgen van de stappen van de Meldcode.
  • we ons periodiek bijscholen om scherp te blijven of scherper te worden.
  • we knelpunten rond het werken met de Meldcode bespreekbaar maken, zodat de Meldcode ook in de gastouderopvang de juiste uitwerking heeft.
  • we ouders goed inlichten over het bestaan van de Meldcode en de professionele uitdagingen en taken van de gastouderopvang.