KNGO Certificering voor gastouderbureaus (PE)

Of een gastouderbureau (via haar bemiddelingsmedewerkers) in staat is om gastouders te ondersteunen op pedagogisch gebied hangt samen met de kennis, houding en vaardigheden van de bemiddelingsmedewerkers die deze taak moeten uitvoeren. Dit zijn ‘beroepskwalificaties’ of ‘competenties’. Sinds 2013 moeten bemiddelingsmedewerkers vanuit de CAO aan een wettelijke kwalificatie-eis voldoen, alleen werd hier eerder door GGD-en niet overal actief op gecontroleerd. Dat gaat met het nieuwe toetsingskader en nieuwe CAO veranderen.

Permanente educatie in gastouderopvang:
Bijscholen is belangrijk, want kennis vervaagt. Bijscholing maakt je (weer) scherper en vergroot je kennis. Een gastouderbureau dat KNGO gecertificeerd is heeft uitsluitend bemiddelingsmedewerker in dienst die recentelijk (>2 jaar) zijn bijgeschoold. 
De KNGO Certificering voor gastouderbureaus is een middel om te werken aan permanente educatie in gastouderopvang.

Transparantie in gastouderopvang:
Voor gastouders en ouders die op zoek zijn naar een gastouderbureau is het erg lastig om aan de buitenkant te zien wat er aan de binnenkant aan kennis, kunde en (scholings)faciliteiten bij het gastouderbureau aanwezig is. Het KNGO Certificeringsregister en het certificeringslogo (let op het jaartal!) geven derden meer inzage/
De KNGO Certificering voor gastouderbureaus is een middel om te werken aan transparantie in gastouderopvang.

Voordelen voor gecertificeerde gastouderbureaus:

 • Tweemaal per jaar het splinternieuwe vakblad voor gastouderopvang WijZ! Magazine.
 • Toegang tot de online omgeving op www.kngo.nl met branche-informatie, wet & regelgeving, nieuwsbrief artikelen voor uw bureau en nog veel meer.
 • Registratie op kngo.nl in het openbare Register van gecertificeerde gastouderbureaus 
 • Jaarlijks een nieuw KNGO stickerpakket met (raam/auto)stickers;
 • Speciale bijeenkomsten (panelgesprekken) en nieuwsbrieven;
 • Mogelijkheid tot inspraak in werkgroepen;
 • Korting op diverse producten en bijeenkomsten (seminars/beurzen/bijscholing), zoals o.a.:
  - VerbeterMeter en gastouder.tevreden.nl (digitaal evalueren) .
  - Ook in 2018 € 100,- korting op de interne training “Financiële voorlichting geven” voor bemiddelingsmedewerkers/GOB-houders.
  - Korting op trainingen bij KNGO en vanaf 2018 ook op opleiders uit WijZ! Magazine/Online.

Het KNGO certificeringsregister:
KNGO toetst voorafgaand aan toelating tot het certificeringsregister en bij verlenging per jaar op opleiding en bijscholing van alle operationele bemiddelingsmedewerkers. Wanneer een gastouderbureau aan de criteria voor certificering voldoet, beschikken de bemiddelingsmedewerkers volgens KNGO over voldoende competenties om het vak voor een periode kwalitatief verantwoord uit te oefenen.

Bijdrage KNGO certificering 2018:
Administratie-en registratiekosten voor een nieuwe certificering: €. 65,- (incl. 21% btw).
Jaarlijkse bijdrage basis certificering voor € 55,- of uitgebreide certificering voor € 89,95 inclusief WijZ! Magazine en inlog online omgeving www.kngo.nl.