Interne TINK-trainersopleiding van Sardes (train-de-trainer)

Eerstvolgende data TINK-trainersopleiding van Sardes door KNGO:

Train-de-trainer TINK voor leidinggevenden/gastouderbureauhouders/bemiddelingsmedewerkers
Locatie Dordrecht:
Vrijdag 8/22 september - 6 oktober 2017

Locatie Arnhem:
Dinsdag 31 oktober - 14/28 november 2017

Locatie Nieuwegein:
Donderdag 9/23 november - 7 december 2017

Wilt u een train-de-trainer met uw eigen team op uw eigen locatie van TINK/Sardes of Oog voor Interactie/NJi? Dat kan!
Mail dan met info@kngo.nl

Inschrijven voor de TINK-trainersopleiding door KNGO kan via de website "TINK-trainersopleiding voor interne trainers" van Sardes.

Wat is de interne TINK-trainersopleiding?
De interne TINK-trainersopleiding is bedoeld voor managers, coaches of pedagogisch specialisten in de kinderopvang of bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus die als TINK-trainer hun eigen collega’s of gastouders willen trainen.

 

Je doorloopt de volgende onderdelen tijdens de drie-daagse TINK-trainersopleiding:

  • de inhoudelijke onderdelen waaronder de zes interactievaardigheden, interactief voorlezen, de lerende organisatie (implementatie en borging),
  • de werkvormen en het werken met verschillende instrumenten zoals de Kijkwijzers,
  • je leert via modeling, reflectie en oefening hoe je de TINK-training straks zelf uit gaat voeren,
  • hoe je coacht en hoe je samen videobeelden analyseert. Videocoaching is een belangrijk onderdeel van de TINK-training.

 

Instroomeisen TINK-trainersopleiding:

  • enige trainerservaring en kennis van je eigen doelgroep.
  • een aantoonbare afgeronde HBO-bachelorstudie óf een 3F-certificaat voor de verschillende taaldomeinen (Spreken/Gesprekken voeren, Lezen, Schrijven, Luisteren). 
    Indien u niet over een HBO-bachelordiploma of 3F-certificaat beschikt bieden wij de mogelijkheid van het TINK 3F-taalassessment. Daarmee kunnen we een inschatting maken van uw taalniveau. Een positieve beoordeling op het taalassessment betekent dat u alsnog kunt worden toegelaten tot de interne TINK-trainersopleiding. 

Vrijdag 16 juni 2017 in Amsterdam
Aanmelden kan via: marlies.elderenbosch@itta.uva.nl

De interne TINK-trainer krijgt geen bevoegdheid om aan de door haar/hem getrainde pm'ers of gastouders een officieel TINK certificaat uit te reiken. Die bevoegdheid hebben alleen de externe trainers omdat hun cursisten in een uitgebreid kwaliteitssysteem opgenomen worden.