Het is weer (bijna) tijd voor de jaaropgaven!

Het is al bijna weer tijd voor de jaaropgaven. Voor gastouderbureaus altijd een drukke tijd. Hebben we alles goed bijgehouden? Zijn er nieuwe regels of vereisten vanuit de Belastingdienst? Hoe kunnen we het nog beter en nog efficiënter regelen dit jaar? 
Een goede reden om op tijd aandacht te besteden aan dit onderwerp. Een groot voordeel bij het snel en efficiënt aanleveren van de jaaropgaven is het hebben van een goed softwaresysteem voor je gastouderbureau administratie. Ook de GGD let er steeds meer op of administratie op de juiste manier, transparant en efficiënt bijgehouden wordt. Momenteel zijn er twee software leveranciers die software leveren die speciaal voor de gastouderopvang gemaakt is: ROSA van Muldata en Portabase van Atane Software.

Wat moet er op een jaaropgave staan?
In de Wet Kinderopvang is precies vastgelegd wat er in een jaaroverzicht moet staan. In paragraaf 5, artikel 11.3 staat daarover het volgende:
Een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang, met vermelding van het unieke registratienummer, de naam en de geboortedatum van de gastouder, met daarin:

  • het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per jaar,
  • het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per kind per jaar, het aantal uren afgenomen opvang per kind per jaar, de gemiddelde uurprijs per kind per jaar,
  • de naam van de vraagouders die van de voorziening voor gastouderopvang gebruik maken onder vermelding van het burgerservicenummer van deze vraagouders,
  • een jaaroverzicht per vraagouder, met vermelding van de naam, het burgerservicenummer en de geboortedatum van de vraagouder, met daarin:
    • het aan het gastouderbureau over dat jaar te betalen bedrag per kind,
    • opgave van aantal uren per jaar dat per kind is afgenomen en de gemiddelde uurprijs per kind,
    • de voorzieningen voor gastouderopvang waar de vraagouder gebruik van maakt onder vermelding van het unieke registratienummer van deze gastouders.

Wat is wat?
Er zijn twee verschillende soorten jaaropgaven:
1. De fiscale jaaropgave, ook wel het factuurstelsel genoemd: dit is de jaaropgave van alle uitbetalingen van facturen met een factuurdatum in het jaar 2017.

2. De originele/reguliere jaaropgave, ook wel het kasstelsel genoemd: dit is de jaaropgave van alle stortingen die in 2017 op de bankrekening van de gastouder zijn binnengekomen.

Het kan dus voorkomen dat u als gastouder een factuur heeft met factuurdatum 15 december 2017, maar dat de daadwerkelijke uitbetaling in 2018 plaatsvindt. Dit bedrag staat dan wel op de fiscale jaaropgave, maar niet op de originele/reguliere jaaropgave.

ROSA Software beantwoorde voor ons de volgende veelgestelde vragen:

- Welke jaaropgave(n) levert het GOB aan de Belanstingdienst aan?
Gastouderbureaus leveren digitaal een “KOI” bestand aan de Belastingdient. Hierin staan alle jaaropgaven van de ouders in een specifiek formaat.

- Welke jaaropgave(n) stuurt een GOB aan de gastouder?
Het GOB levert aan de gastouder een overzicht van alle inkomsten die door het GOB zijn uitbetaald aan de gastouder. Dus naast de opvanguren ook eventuele andere vergoedingen, zoals bijvoorbeeld kilometervergoeding of lunch-luiervergoeding.

- Welke jaaropgave(n) stuurt het GOB aan de ouder?
De ouder ontvangt de jaaropgave van alle facturen met factuurdatum 2017, dus via het factuurstelsel.
 

KNGO wenst alle gastouderbureaus succes met de verwerking van de jaaropgaven!