Gesubsidieerde trainingen Taal-en Interactievaardigheden

De laatste subsidieronde voor Taal-en Interactievaardigheid is gesloten. Er kan geen subsidie meer aangevraagd worden.
Bent u wel in het bezit van subsidie voor 2018. Meld u dan via inschrijving@kngo.nl.

Aankondiging nieuwe subsidieronde 2018

Subsidie voor het verbeteren van Taal-en Interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders.

Om in de kinderopvang te werken aan de taal- en ontwikkelingsstimulering van kinderen zijn goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en gastouders van belang. Daarnaast zijn deze vaardigheden belangrijk voor de communicatie met ouders en collega’s. Het meest recente NCKO rapport (2013) over de kwaliteit van de kinderopvang laat zien dat een aantal interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers nog verbeterd kan worden.

De overheid stelt van 2015-2018 geld beschikbaar voor het volgen van trainingen gericht op verbeteren van taal- en interactievaardigheden via ‘de subsidieregeling ‘Taal en interactievaardigheden kinderopvang’. Het Agentschap SZW voert deze subsidieregeling uit. In de regeling zijn twee trainingsprogramma’s opgenomen: 'Oog voor Interactie' van het Nederlands Jeugdinstituut en ROC van Amsterdam en 'TINK' van Sardes, Expertisecentrum Nederlands en ITTA.

Bron: Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang 

KNGO experts bieden hulp en begeleiding bij:

  • de aanvraag-en verantwoording van het subsidietraject.
  • de keuze welk trainingsprogramma het beste bij u past.
  • het plan voor implementatie en borging van het geleerde in uw organisatie.
  • informeren en motiveren van uw professionals voor deze scholingsronde.

KNGO is licentiehouder van beide trainingsprogramma's:

       "Oog voor Interactie" van NJi
 

 

        "TINK" van Sardes

 

Wilt u meer weten over de opbrengsten van Oog voor Interactie of TINK voor uw kinderopvangorganisatie?
Heeft u vragen over de subsidieregeling Taal-en Interactievaardigheden? Stel uw vraag aan ons of vraag vrijblijvend informatie aan.

Vrijblijvend informatie aanvragen

Of bel meteen met: 085-4872122 / 06-54622804

FAQ (veelgestelde vragen).

Uploadformulier beveiligde verbinding SummerSchool 2018:

Beveiligd uploadformulier SummerSchool 2018

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.