Gastouderbureau certificering KNGO

Per heden is het niet meer mogelijk om een Certificering aan te vragen bij KNGO.
De enorme werkzaamheden voor het in stand houden van de Certificering wegen niet (meer) op tegen de toegevoegde
waarde en om die reden heeft KNGO, na overleg en raadpleging van de huidige gecertificeerde GOB"s, besloten
om de KNGO Certificering per 31-12-2018 stop te zetten en haar tijd te besteden aan andere belangrijke onderwerpen.
We hopen dat GOB's die al enkele jaren trouw aan bijscholing doen en een opleidingsplan maken voor hun gastouders, deze goede gewoonte
voortzetten tot de branche zelf een eigen sectorbreed PE-systeem invoert.

------------------------

Of een gastouderbureau (via haar bemiddelingsmedewerkers) in staat is om gastouders te ondersteunen op pedagogisch gebied hangt samen met de kennis, houding en vaardigheden van de bemiddelingsmedewerkers die deze taak moeten uitvoeren. Dit zijn ‘beroepskwalificaties’ of ‘competenties’. 

Permanente educatie in gastouderopvang:
Bijscholen is belangrijk, want kennis vervaagt. Bijscholing maakt je (weer) scherper en vergroot je kennis. In de cao Kinderopvang staat de kwalificatie-eis (p111) voor bemiddelingsmedewerkers in gastouderopvang geformuleerd.
De KNGO Certificering voor gastouderbureaus is een middel om te werken aan permanente educatie.

Transparantie in gastouderopvang:
Voor gastouders en ouders die op zoek zijn naar een gastouderbureau is het momenteel erg lastig om aan de buitenkant te zien wat er aan de binnenkant aan kennis, kunde en faciliteiten bij het gastouderbureau aanwezig is.
De KNGO Certificering voor gastouderbureaus is een middel om te werken aan transparantie in gastouderopvang.

KNGO presenteerde haar visie in kansen en knelpunten aan de expertgroep van GGD GHOR bestaande uit 25 GGD inspecteurs. Deze specialisten op gebied van gastouderopvang kwamen uit alle delen van het land.
Met name de pedagogische kwaliteit en transparantie zijn aan bod gekomen. De KNGO Certificering en Pedagogische Component zijn uitvoerig besproken. 
Presentatie GGD GHOR 

Voordelen voor gecertificeerde gastouderbureaus:

Basiscertificering:

  • Registratie op kngo.nl in het openbare Register van gecertificeerde gastouderbureaus 
  • Jaarlijks een nieuw KNGO stickerpakket met (raam/auto)stickers;
  • Toegang tot speciale bijeenkomsten (panelgesprekken) en online raadpleging;
  • Mogelijkheid tot inspraak in werkgroepen;
  • Korting op diverse producten en bijeenkomsten (seminars/beurzen/bijscholing).

Certificering Uitgebreid:
Alle faciliteiten uit de basiscertificering, aangevuld met:

  • Tweemaal per jaar het vakblad voor gastouderopvang WijZ! Magazine.
  • Toegang tot de online omgeving op www.kngo.nl met branche-informatie, wet & regelgeving, nieuwsbrief artikelen voor uw bureau en nog veel meer.

Naast al deze voordelen draagt u uw steentje bij aan het door KNGO verder ontwikkelen van kwaliteitsverbetering op de werkvloer en transparantie in gastouderopvang;

Het Register van gecertificeerde gastouderbureaus:
KNGO toetst voorafgaand aan toelating tot het register en bij verlenging per jaar op opleiding en bijscholing van alle operationele bemiddelingsmedewerkers. Wanneer een gastouderbureau aan de certificeringscriteria voldoet, beschikken de bemiddelingsmedewerkers volgens KNGO over voldoende competenties om het vak voor een periode kwalitatief verantwoord uit te oefenen.

Bijdrage KNGO certificering 2018:
Administratie-en registratiekosten voor een nieuwe certificering: €. 65,- (incl. 21% btw).
Jaarlijkse bijdrage basis € 55,-. Uitbreiding certificering € 34,95 (i.p.v.  € 79,95)

Opleidingplan gastouders:
In het register wordt getoond bij welke gastouderbureaus een opleidingsplan/beleid voor hun gastouders op te vragen is. KNGO biedt diverse hulp en ondersteuningsmogelijkheden bij het schrijven van dit plan voor gastouderbureaus, waaronder dit Format opleidingplan.