Gastouder aan huis (Nanny)

Nanny aan huis (gastouder zijn aan huis bij de vraagouder)

Werkt u in het huis van de vraagouder, dan werkt u via de Regeling Dienstverlening aan huis.
Werken volgens de Regeling Dienstverlening aan huis mag alleen indien u maximaal 3 dagen per week werkt. Het aantal uren dat u per dag maakt is niet van belang. Werkt u 4 of meer dagen, dan kunt u alleen als gastouder aan huis (Nanny) werken in loondienst bij de vraagouder of wanneer u ZZP-er bent.

Regeling dienstverlening aan huis:
Deze regeling is eigenlijk een vorm van loondienstverband, maar de vraagouder (werkgever) hoeft geen loonbelasting en werknemers premies (loonheffing) af te dragen en heeft ook geen administratieve verplichtingen.
Dat heeft tot gevolg dat u geen gewone werknemer bent. U heeft dus ook geen recht op WW, WIA of Ziektewet. Uw werkgever mag u ontslaan zonder ontslagvergunning of duidelijke reden. Wel dient de vraagouder een opzegtermijn te hanteren.

Binnen de Regeling Dienstverlening aan huis heeft u recht op:

  • Minstens het wettelijk minimumloon.
  • Vakantiegeld (8%).
  • Vakantiedagen (doorbetaalde).
  • Doorbetaling bij ziekte, gedurende maximaal 6 weken (70% van het loon, maar minimaal het minimumloon)
  • Verlof volgens de Wet arbeid en zorg
  • Een veilige werkomgeving (ARBO)

Afhankelijk van het aantal dagen, uren en kinderen kiest een vraagouder (wel of niet in overleg met u of het gastouderbureau) voor welke betalingsvorm er opvang gaat plaatsvinden.