Financieel

Gastouder met “inkomsten uit overig werk”

Werkt u als gastouder zonder gebruik te maken van de fiscale regelingen als ondernemer? Dan hebt u “inkomsten uit overig werk”.
Over het inkomen dat u verdient met uw werk als gastouder moet u belasting betalen. De kosten die u maakt om uw werk als gastouder goed uit te kunnen voeren mag u aftrekken. Deze kosten worden ook wel “zakelijke aftrekposten” genoemd. De opbrengsten minus de kosten vormt uw “inkomsten uit overig werk”.
Hierover moet u de volgende belastingen betalen:

  • Inkomstenbelasting en premie volksverzekering (zie tabel)
  • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ondernemer/freelancer) 5,65% in 2018 (< ongeveer € 54.000 belastbaar inkomen).

Belastingtarieven Box 1 voor 2018:


 

Te betalen inkomstenbelasting/premie volksverzekering

Schijf

Belastbaar inkomen

Tot 65 jaar

Vanaf 65 jaar

1

t/m € 20.141

36,55%

18,65%

2

€ 20.142 t/m € 33.993

40,85%

22,95%

3

€ 33.994 t/m € 68.506

40,85%

40,85%

4

€ 68.507 en hoger

51,95%

51,95%


Rekenvoorbeeld 1:

Inkomsten als gastouder (<65jr): 8.600 euro
Kosten die u maakte: 1.200 euro
Belastbaar inkomen: 7.400 euro

U betaalt dan de volgende belasting:

  • Inkomstenbelasting en premie volksverzekering 36,55% x 7.400 = 2.704,-
  • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet 5,65% x 7.400 = 418,-

U betaalt aan belasting € 2.704,- + € 418,- = € 3,122,-

Nanny aan huis (gastouder zijn aan huis bij de vraagouder)

Werkt u in het huis van de vraagouder, dan kunt u naast de eerder besproken vormen (reguliere gastouder of ZZP-er) ook werken via de Regeling Dienstverlening aan huis.
Werken volgens de Regeling Dienstverlening aan huis mag alleen indien u minder dan 4 dagen per week werkt. Het aantal uren dat u per dag maakt is niet van belang.
Het is eigenlijk een vorm van loondienstverband, maar de vraagouder (werkgever) hoeft geen loonbelasting en werknemers premies (loonheffing) af te dragen en heeft ook geen administratieve verplichtingen.
Dat heeft tot gevolg dat u geen gewone werknemer bent. U heeft dus ook geen recht op WW, WIA of Ziektewet. Uw werkgever mag u ontslaan zonder ontslagvergunning of duidelijke reden. Wel dient de vraagouder een opzegtermijn te hanteren.

Binnen de Regeling Dienstverlening aan huis heeft u recht op:

  • Minstens het wettelijk minimumloon.
  • Vakantiegeld (8%).
  • Vakantiedagen (doorbetaalde).
  • Doorbetaling bij ziekte, gedurende maximaal 6 weken (70% van het loon, maar minimaal het minimumloon)
  • Verlof volgens de Wet arbeid en zorg
  • Een veilige werkomgeving (ARBO)

Afhankelijk van het aantal dagen, uren en kinderen kiest een vraagouder (wel of niet in overleg met u of het gastouderbureau) voor welke betalingsvorm er opvang gaat plaatsvinden.

Algemene heffingskorting

Iedere Nederlander ontvangt van de Belastingdienst (naast evt andere kortingen) de Algemene Heffingskorting. De algemene heffingskorting is € 2.265. Heeft u het hele jaar de AOW-leeftijd, dan bedraagt de algemene heffingskorting € 1.157. Dit hoeft niet het bedrag te zijn waar u recht op heeft, want de Algemene Heffingskorting kent een afbouwregeling. Wanener u alleen als gastouder werkt wordt de belasting die u moet betalen allereerst afgetrokken van de algemene heffingskorting (of andersom).
U kunt deze korting dus niet kwijtraken. Hij wordt verrekend met de verschuldigde belasting. 
Meer informatie over (o.a. de hoogte van) de Algemene Heffingskorting vindt u HIER.
Rekenvoorbeeld 2:
Belastingen uit rekenvoorbeeld 1: € 3.122,-
Algemene heffingskorting 2018: € 2.265,-
U betaalt aan belasting: € 3.122,- -/- € 2.265,- = € 857,-
In dit voorbeeld is slechts aangegeven op welke wijze een heffingskorting verrekend wordt. Met overige kortingen is geen rekening gehouden.

Gastouder zijn en overige uitkeringen (pensioen, VUT enz)
Het kan zijn dat u naast uw inkomen als gastouder ook een uitkering of een pensioen ontvangt. Het is belangrijk om te informeren bij de uitkerende instantie of een “extra” inkomen gevolgen heeft op de hoogte van deze uitkering.

Gastouders die (bijv. opvanginkomsten) schenken aan hun kinderen
Als u een schenking heeft gedaan aan uw zoon of dochter is dat géén aftrekpost voor u.
Het schenkingsbedrag is wel door uw zoon of dochter belastingvrij te ontvangen tot de drempel € 5.320,- (2018) per kind per jaar.