Financieel

Beter Ondernemerschap
Eén van de doelen van KNGO voor de sector gastouderopvang is professionalisering op het gebied van Beter Ondernemerschap. Dat is ook logisch, want wanneer je als gastouder als ondernemer het vak uitoefent en gebruik mag maken van de ondernemersaftrekposten, dan betaalt je minder belasting. Je houdt zo meer geld over om te investeren in duurzame materialen, bijscholing of een vangnet bij ziekte.

Gastouder met “inkomsten uit overig werk”
Over het inkomen dat je verdient met het werk als gastouder moet je nog belasting betalen.
Werk je als gastouder zonder gebruik te maken van de ondernemersaftrekposten? Dan geef je al je verdiensten aan de belastingdienst op als “inkomsten uit overig werk”.
De kosten die je maakt om je werk als gastouder goed uit te kunnen voeren mag je aftrekken. Deze kosten worden ook wel “zakelijke aftrekposten” genoemd. De opbrengsten minus de kosten vormt je “inkomsten uit overig werk”.
Hierover moet je de volgende belastingen betalen:

  • Inkomstenbelasting en premie volksverzekering.
  • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.

Belastingtarieven Box 1 voor 2020:


 

Te betalen inkomstenbelasting/premie volksverzekering

Schijf

Belastbaar inkomen

Tot 65 jaar

1

t/m € 68.507

37,35%

2

vanaf € 68.507

49,50%


Rekenvoorbeeld 1:

Inkomsten als gastouder (<65jr): 8.600 euro
Kosten die je maakte: 1.200 euro
Belastbaar inkomen: 7.400 euro

Je betaalt dan de volgende belasting:

  • Inkomstenbelasting en premie volksverzekering 37,35% x 7.400 = 2.764,-
  • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet 5,45% x 7.400 = 403-

U betaalt aan belasting € 2.764,- + € 403,- = € 3,167,-
Daarbij heb je ook recht op enkele heffingskortingen die, afhankelijk van je (gezins)situatie, weer van het te betalen belasting afgehaald worden.
Lees daarover meer op de online Kennisbank van KNGO.