KNGO FR!S e-brochure gastouderopvang

Opleidingen

Gastouderopleiding:
Gastouders dienen te voldoen aan de door de overheid bepaalde deskundigheidseisen. De gastouder moet beschikken over een diploma dat vermeld is op de diplomalijst gastouders en EHBO voor kinderen.

Alleen gastouders die over deze deskundigheidseis beschikken kunnen worden ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hierdoor heeft de (vraag)ouder ook recht op kinderopvangtoeslag.
Ga hiervoor naar “Gastouderopleiding”.

Bemiddelingsmedewerkers:
Bemiddelingsmedewerkers in de gastouderopvang dienen vanaf 1 januari 2013 te voldoen aan de kwaliteitseis.
Juli 2012 is bekend gemaakt welke opleidingsinstellingen voor 2012 erkend zijn. Hieronder valt ook de bijscholing “pedagogische component” bemiddelingsmedewerkers gastouderopvang van KNGO. Bekijk hier het besluit van het OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang).
December 2013 heeft KNGO het positieve bericht ontvangen van de Branche-erkende bijscholing voor bemiddelingsmedewerkers van KNGO voor onbepaalde tijd is verlengd.

Naam*

E-mailadres*

Telefoon

Onderwerp

Bericht*

Type de volgende code over: captcha

Voorwaarden

Op 20 augustus 2012 zal KNGO bekend maken of de erkende bijscholing voor bemiddelingsmedewerkers daadwerkelijk van start gaat. Indien dit het geval is zal ik mij binnen de gestelde termijn definitief inschrijven en de overige cursuskosten voldoen.

Indien ik besluit om mij niet definitief in te schrijven ontvang ik de bijdrage voor inschrijving van € 150,- niet retour. Indien de erkende bijscholing van KNGO niet van start gaat, ontvangt u de bijdrage voor inschrijving van € 150,- retour op uw bankrekeningnummer.

1441093875