Doe mee aan het onderzoek gastouderopvang Inspectie van onderwijs

De Inspectie van onderwijs wil onderzoeken hoe gemeenten en GGD's het toezicht op de gastouderopvang vormgeven en uitvoeren. Met de resultaten uit het onderzoek kan willen zij de gastouderopvang verbeteren. Aan gastouders wordt daarom gevraagd een online vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst bevat vragen over de begeleidings- en bemiddelingsactiviteiten van het gastouderbureau en de mening van de gastouder over (de uitvoering van het toezicht op) de gastouderopvang. Deelname aan het onderzoek is volledig anoniem. In de vragenlijst komen de volgende thema's aan bod:

  • Inschrijving
  • Begeleiding en ondersteuning gastouderbureau
  • Scholing
  • Controle gastouderbureau
  • Inspectiebezoek GGD
  • Toezicht gastouders

De vragenlijst wordt afgesloten met een aantal stellingen over de uitvoering van het toezicht op de gastouderopvang en het aanscherpen van wettelijke kwaliteitseisen bij gastouders. Invullen van de vragenlijst kan tot uiterlijk 16 mei 2019 via de volgende link https://portal.survey.collector.owinsp.nl/nq.cfm?q=52D5A307-746E-46F6-8F25-93EADE9358D1