De nieuwe KNGO-certificeringsstickers voor 2018 komen eraan!

Bijscholen en up-to-date houden van je vakkennis is belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, is om dat te kunnen laten zien aan anderen: transparant zijn. Gastouderbureaus kunnen deelnemen aan het permanente-educatiesysteem van KNGO: de KNGO Certificering. Als gastouder of ouder kunt je dan herkennen of je gastouderbureau en haar medewerkers zelf ook aan bijscholing doen. De gastouderbureaus die in het bezit zijn van een KNGO-Certificeringslogo staan ook geregistreerd in het KNGO Register.

KNGO controleert jaarlijks of de diploma’s en of certificaten van de medewerkers nog actueel zijn.
In de maand januari ontvangen gecertificeerde gastouderbureaus hun raamstickers per post samen met het vakblad WijZ! Magazine. Digitale logo’s worden verzonden per email en zijn te vinden op de online omgeving van KNGO in Dossier Branche.

Enkele reacties van gastouderbureaus die nu enkele jaren aan het systeem meedoen:
- Ik merk dat de herinnering aan het verlopen van onze certificaten een goede reminder is om weer eens een bijscholing te zoeken. Zo hebben we afgelopen jaar alle medewerkers getraind op Taal-en Interactievaardigheden via de subsidieregeling.

- Nu we gecertificeerd gastouderbureau zijn en dit laten zien, voelt het ook makkelijker om aan onze gastouders te vragen om aan bijscholing te doen.

- We merken nog niet dat ouders dit als criterium hebben om voor ons gastouderbureau te kiezen, maar we hopen dat professioneel werken en bijscholen in de toekomst wel belangrijker wordt. Dat begint natuurlijk bij jezelf.

KNGO verwelkomt per nieuw in het KNGO-register:
Welkom Kind Lelystad en Omstreken
Welkom Kind Midden en West Brabant
NannyQ
Gastouderbureau Klein, maar Fijn!
Gastouderbureau OOK
Gastouderbureau De Duiventil

Uitgeschreven per 2018:
Gastouderbureau W-Care
Kibeo
Nanny op Maat
Go United4Kids
Gastouderbureau De Regenboog

Meer informatie over de KNGO Certificering is te vinden op de website van KNGO: http://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/gastouderbureau-certificering-kngo/

Reacties

Beste medewerker,

Graag merk ik op dat Welkom Kind Midden en West Brabant ten onrechte vermeld staat in de lijst van nieuwe leden in het KNGO-register.

Ook in 2017 stond ons gastouderbureau reeds geregistreerd.

met vriendelijke groet, 

Annet Jaspers 
Bemiddelingsconsulent 
Gastouderbureau Welkom Kind 
www.welkomkindmwbrabant.nl
tel : 085-7325555