Column - Week van Het Vergeten Kind

 
>  C O L U M N  -   C Y N T H I A  V A N  M U L E K O M  <


Ieder jaar van 29 januari tot 4 februari is het de Week van Het Vergeten Kind. Tijdens de Week van Het Vergeten Kind is er een thema zoals een urgent probleem of een belangrijk onderwerp. De stichting probeert dit thema op de maatschappelijke en/of politieke agenda te plaatsen. Dit is noodzakelijk omdat er nog steeds duizenden kinderen in Nederland zijn die geen fijne thuissituatie hebben. Bij ruim 55.000 gaat het zo mis, dat thuis wonen niet meer mogelijk is. Het thema voor het jaar 2020 is 'Ieder kind een veilig en liefdevol thuis met vertrouwde gezichten'.

 
Aandacht voor dit onderwerp in de gastouderopvang
In de gastouderopvang willen we aandacht vragen voor dit onderwerp door erover in gesprek te gaan met elkaar en met de kinderen. Dat niet ieder kind heeft het even fijn heeft thuis, kan misschien niet iedereen zich goed voorstellen. Ieder gezin is anders en niet alles loopt altijd zoals het zou moeten mogen, dus een veilig en liefdevol thuis met vertrouwde gezichten. Liefdevol betekent bijvoorbeeld: aandacht, emotionele steun, genegenheid of een knuffel en bevestiging. Wanneer dit ontbreekt spreek je van emotionele verwaarlozing.

 

Oog hebben voor
Gastouders hebben een belangrijke rol in de signalering van een veilige of onveilige thuissituatie in het kader van de Meldcode Kindermishandeling. Bij ruim een derde van de slachtoffers van kindermishandeling is er sprake van emotionele verwaarlozing. Juist dit leed is moeilijk te onderzoeken. Het is verborgen leed. Omdat juist emotionele verwaarlozing ernstige, langdurige schade kan opleveren is het belangrijk dat hier oog voor is bij hulpverleners en dus ook bij gastouders.

Er worden dit jaar op meerdere plekken in het land workshops georganiseerd voor gastouders om sterker en vaardiger te worden in het voeren van gesprekken met ouders hierover.

Kijk voor de data ophttps://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/meldcode-kindermishandeling-...