COLUMN - Coronavirus keuzes en antwoorden

 
>  C O L U M N  -   C Y N T H I A  V A N  M U L E K O M  <

De toespraak van minister-president Rutte was duidelijk: “Het coronavirus is onder ons en zal langere tijd onder ons blijven. In die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen beschermen”. Het kabinet en de experts kiezen voor het ‘maximaal controleren’ van het Corona-virus. Dat wil zeggen dat ze proberen met de huidige maatregelen de piek af te vlakken en uitsmeren over een langere periode. Maatregelen zoals het verminderen van het aantal mensen op basisscholen, kinderopvang en andere plekken waar veel mensen samenkomen. Het alternatief is ongecontroleerd het virus toelaten. Dat geeft een onmogelijke piek in de zorgsector.

De overheid houdt dagelijks vinger aan de pols om huidige maatregelen te verscherpen of versoepelen. Om zoveel mogelijk het normale leven door laten gaan. Iedereen in de gastouderopvang werkt hard om de maatregelen te ontcijferen. Wat betekent het voor onze opvang, voor de ouders, voor de inkomsten? Ondanks dat veel mensen begrijpen waarom deze keuzes gemaakt worden was het toch een schok toen iedereen te maken kreeg met de gevolgen van de maatregelen. Op veel plekken ontstond onder GOB, gastouders en ouders veel vragen over de uitvoering en vanuit daar ook paniek en soms zelfs boosheid. De oorzaak zal de snelheid zijn waarmee de maatregelen uitgevoerd moesten worden en de onmacht die daardoor is ontstaan. Zondag om 17u aangekondigd en de gevolgen moesten meteen besproken worden, want de gevolgen waren voor direct de volgende dag. Een bijna onmogelijke operatie voor GOB’s, gastouders en ouders ontstond.

We voelen de gevolgen van die moeilijke start die we kregen op zondag nog steeds. Een dergelijke start veroorzaakt eenvoudig communicatiemisverstanden,  eningsverschillen en dat gecombineerd met de onmacht en paniek over alle gevolgen die het heeft. Niet te praten over de toekomstige gevolgen. Logisch, maar pijnlijk. Ons advies is ook om ouders in hun paniek te erkennen en naast ze te gaan staan als gastouder en GOB. Zorg dat je oog en oor hebt voor elkaar. Dat zorgt voor wederzijds begrip. Hopelijk helpt dat om de paniek en woede door onmacht te laten zakken.

Er komen dagelijks nog veel vragen binnen bij KNGO en we doen wat we kunnen om antwoord te geven. Betrouwbare antwoorden, want die zijn erg belangrijk op dit moment. Het is makkelijk om in
een social-mediagroep zomaar aan elkaar een antwoord te geven, maar besef dat wanneer je dat niet doordacht doet, je zorgt dat de verwarring en daardoor paniek en woede weer aanwakkert.
Wat wel duidelijk is, is dat de economische gevolgen groot zijn. Het kabinet heeft beloofd om te doen wat nodig is om ondernemers te steunen en zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat er ontslagen vallen. Het pakket aan noodmaatregelen is al aangekondigd op 17 maart. De mogelijkheid om het aan te vragen volgt spoedig. Als kinderopvangsector zijn we zo belangrijk dat de kinderopvangtoeslag doorbetaald wordt. Een luxe die andere sectoren waarschijnlijk niet hebben. Toch zijn er ook veel vragen over extra uren voor noodopvang en de eigen bijdrage voor ouders. Laten we eerst zorgen dat de opvang voor de kinderen geregeld is, dat ouders die zich te pletter werken in de zorg, dit kunnen doen met het vertrouwen dat hun kind opgevangen wordt door een professional.
De opgave waar we voor staan is groot en we moeten het samen doen. Dus stel het gezamenlijke belang boven het eigen belang.