Cijfers tweede kwartaal Kinderopvang

Naar de homepage van Rijksoverheid.nl

Er gaan steeds meer kinderen naar kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dat blijkt uit de tweede kwartaalrapportage 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 796.000 kinderen wiens ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dat zijn 17.000 kinderen meer dan het eerste kwartaal van dit jaar. 330.000 kinderen zitten op de dagopvang, 371.000 kinderen gaan naar de buitenschoolse opvang en 118.000 kinderen zijn regelmatig opgevangen bij gastouders.

 

Gebruik kinderopvangtoeslag
De groei in de kinderopvang zet door in het tweede kwartaal van 2018. Gemiddeld 796.000 kinderen maakten gebruik van kinderopvang waarvoor de ouders recht hadden op kinderopvangtoeslag. Dit is een toename van 17.000 ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar. Het aantal kinderen dat gebruik maakte van kinderopvang is toegenomen met 62.000 ten opzichte van een jaar geleden. In totaal gingen 371.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang, 330.000 kinderen naar de dagopvang en 118.000 kinderen naar de gastouderopvang.

Aanbod kinderopvang
Het aantal locaties in de dagopvang is ten opzichte van het vorige kwartaal nagenoeg gelijk gebleven rond de 9.000. Het aanbod bij de buitenschoolse opvang is met een netto groei van 45 locaties licht toegenomen tot 6.955 locaties. Net als de voorgaande kwartalen is ook in het tweede kwartaal van 2018 het aantal gastouders afgenomen, tot een aantal van 30.009. Daarmee bedraagt de netto afname 1.438 ten opzichte van het begin van het jaar.

Maximum uurprijs
Bij de dagopvang en gastouderopvang liggen de tarieven onder de maximum uurprijs. Dat is het maximumtarief waarover de overheid een inkomensafhankelijke vergoeding betaalt. Het gemiddelde uurtarief van de buitenschoolse opvang (€ 7,12) komt met € 0,17 (2,4%) boven de maximum uurprijs uit.

Lees hier het hele rapport