Cijfers eerste kwartaal Kinderopvang

Afbeeldingsresultaat voor rijksoverheid

Cijfers kinderopvang eerste kwartaal 2018 zijn bekend. De kwartaalrapportage gaat onder andere in op het gebruik kinderopvangtoeslag, ontwikkeling van de gemiddelde uurprijs van opvang en het aantal locaties in de dagopvang. 
Er gingen 360.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang, 324.000 kinderen naar de dagopvang en 117.000 kinderen naar de gastouderopvang. Het aantal kinderen groeide bij alle opvangsoorten, op de gastouderopvang van 4- tot 12-jarigen na.

Het totaal gemiddelde aantal uren opvang per kind per maand is verder gestegen. In het eerste kwartaal van 2018 was het aantal uren kinderopvang gemiddeld 57,6 uur per kind, een toename van 0,5 uur ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei is mede veroorzaakt door de toename van het aantal uren opvang in de buitenschoolse opvang.

Het aantal locaties in de dagopvang ligt begin 2018 rond de 9.000. De sterke groei van dagopvanglocaties tussen 2016 en begin 2018 hangt onder meer samen met de harmonisatie van peuterspeelzalen naar kindercentra. Het aantal locaties in de buitenschoolse opvang was het eerste kwartaal stabiel, met een kleine netto groei van 16 locaties. De dalende trend bij de gastouders zet het eerste kwartaal van 2018 door, met een netto afname van 788 locaties.

Bekijk hier het hele rapport