Brand bij Risicomonitor (VeiligheidNL)

De Risicomonitor is een bekende digitale tool van VeiligheidNL die gebruikt wordt in de kinderopvang, onder andere om de periodieke risico-inventarisatie te doorlopen. Ook meerdere gastouderbureaus maken gebruik van de Risicomonitor.

Op 2 januari is de organisatie die de servers en back-up voor de Risicomonitor van VeiligheidNL beheert, getroffen door een brand. Door dit incident en het niet naleven van de juiste herstelprocedure door deze organisatie is, buiten onze macht, alle data van de Risicomonitor verloren gegaan. De inhoud van de Risicomonitor is inmiddels door ons hersteld. 
Helaas zijn opgeslagen gegevens wel verloren gegaan. Om die reden informeert VeiligheidNL haar klanten welke maatregelen ze aanbieden om haar klanten hierin tegemoet te komen.

Klanten van de Risicomonitor zijn inmiddels geinformeerd met deze informerende brief.
KNGO wenst VeiligheidNL en de klanten van de Risicomonitor succes bij het herstel van deze gebeurtenis.