Branche-erkende (bij)scholing bemiddelingsmedewerkers

Heeft u al uw bemiddelingsmedewerkers (actueel) pedagogisch geschoold?
Vraag dan uw KNGO Certificering "Permanente Educatie (PE) bemiddelingsmedewerkers" aan en laat u registreren in het PE-register.

Kwalificatie eis bemiddelingsmedewerker:
Om gastouders voldoende te kunnen ondersteunen en begeleiden in hun pedagogische taak dienen bemiddelingsmedewerkers in de gastouderopvang te voldoen aan de kwalificatie-eis voor bemiddelingsmedewerkers. Deze is beschreven in de CAO Kinderopvang 2016-2017 (pagina 111). Met de volgende opleidingen voldoet een bemiddelingsmedewerker aan deze kwalificatie-eis.

Sinds de kwalificatie-eis zijn er enkele opleidingsinstellingen goedgekeurd die de Branche-erkende "pedagogische component" mogen geven. Hiermee kan een bemiddelingsmedewerker zich (bij)scholen om aan de kwalificatie-eis te voldien. Hieronder valt ook de Branche-erkende (bij)scholing “Pedagogische Component” van KNGO. 
Bekijk hier het besluit van het OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang).

Aanmeldformulier Branche-erkende "Pedagogische Component" voor bemiddelingsmedewerkers

Studiebelasting/toelating Pedagogische Component voor bemiddelingsmedewerkers:
Niveau: MBO-3
Vereiste vooropleiding: n.v.t.
Vrijstellingen: n.v.t.
Theorie: 20 uren
Praktijk: 9 uren
Toets: max. 1 uur
Iedere 3 maanden zal er een mogelijkheid zijn om deel te nemen aan de praktische trainingen en de toets.
Eerstvolgende trainingsdatum: 7 en 12 februari 2019. U kunt nu starten en naar deze datum toewerken via zelfstudie.

1. Inhoud theorie en e-learning modules:
De theorie uit de lesmap wordt ondersteund door de video training van KinderWijs TV.
1. Ontwikkeling 0-13 jarige kinderen.
2. Ontwikkelingsgericht activiteiten.
3. Kinderen die anders zijn.
4. Opvoedingsondersteuning bieden.
5. Pedagogische doelen en visie.
6. Observeren en signaleren.
7. Begeleidings- en coachingstechnieken.
8. Feedback geven en ontvangen.
9. Doelgericht evalueren.
10. Rapporteren en evalueren.

2. Praktijkopdrachten:
De lesmap bevat 3 praktijkopdrachten:
Praktijkopdrachten "Sociale Kaart" - "Ontwikkelingsgerichte activiteit" - "Eigen Visie", die door de deelnemer zelfstandig gemaakt worden. De praktijkopdrachten worden nabesproken en beoordeeld door een zelf gekozen pedagogisch geschoolde leidinggevende/collega/professional.

3. Praktische Vaardigheidstrainingen gastouderopvang: (zie hier de data)
Drie dagdelen praktische training op locatie.
1. Feedback geven en ontvangen.
2. Opvoedingsondersteuning bieden (Nieuw! aanvulling "Kennismaken met videofeedback")
3. Doelgericht evalueren.

4. Toets:
Aansluitend op het derde dagdeel praktische vaardigheidstraining kan deelgenomen worden aan de schriftelijke toets.

De branche-erkende "Pedagogische Component" kost 595 euro (punt 1 t/m 4 + eventuele herkansingstoets op eigen locatie)

Inmiddels gingen ruim 506  bemiddelingsmedewerkers van 98 verschillende gastouderbureaus u voor. HBO- en MBO- en niet pedagogisch geschoold:

"Het delen van ervaringen met medecursisten was erg prettig om te doen. We moeten allemaal aan dezelfde wettelijke verplichtingen voldoen, maar ieder brengt dit anders in de praktijk".

"Van alle aangeboden facetten neem ik e.e.a. mee in mijn werkzaamheden, maar ook in mijn privé-situatie. Het is enorm praktisch."

"Van te voren dacht ik alles te weten, maar tijdens de toets wist ik een aantal dingen niet die ik wel moet weten als bemiddelingsmedewerker. Blijkbaar zakt bepaalde kennis weg. Ik kan zeggen dat de training voor mij een spiegel was en in de praktijk gebruik ik de dingen die ik heb ontdekt om mijzelf verder te ontwikkelen en onze gast-vraagouders optimaal te ondersteunen en begeleiden."

"Wat is ons doel voor aankomend jaar? Waar willen we heen en zitten we nog op één lijn? Punten die mij aan het denken hebben gezet om nog meer kwaliteit te geven aan de opvang. Dit neem ik mee uit de bijscholing."

"Mijn doel was om mijn huisbezoeken bij de gastouder efficiënter te doen en de gastouder (pedagogisch) naar een hoger niveau te tillen. Dit doe ik nu ook beter dan voor de training."

"Ik neem vooral de gesprekstechnieken mee uit de trainingen en pas ze ook echt vaak toe in de praktijk en het werkt!"