Bij- en nascholing voor gastouders

Waarom bijscholen?

Wanneer kennis en vaardigheden niet regelmatig herhaald worden zullen ze steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Scholing maakt en houdt u scherp en ondersteunt u bij het goed uitvoeren van de doelen die u heeft als professionele opvoeder richting kinderen en ouders.

Wat doet het gastouderbureau aan bijscholing van de gastouder? 

Een goed gastouderbureau zal u minimaal twee keer per jaar de gelegenheid geven aanwezig te zijn bij workshops, informatiebijeenkomsten of andere scholing.
U krijgt de mogelijkheid om andere gastouders te ontmoeten en samen met hen te praten over vormen en ideeën van aanpak.

Wat kunt als gastouder zelf doen?

Van u als gastouder wordt verwacht dat u één of meerdere keren per jaar gebruik maakt van deze mogelijkheid. Alleen ú kunt (samen met uw collega gastouders) met uw betrokkenheid, interesse en de kennis die u zelf kunt delen, van de inspanning van het gastouderbureau een waardevol scholingsmoment maken. 

Uw bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen professionalisering en het up-to-date houden van uw kennis. 

Scholingsaanbod voor gastouders vindt u in WijZ! Magazine en WijZ! Online

Behaal nu alvast uw Pedagogische Component voor professionele opvoeders en volg de live trainingen rond het Handen en voeten geven aan het Pedagogisch Kader Gastouderopvang: 
- De vier pedagogische basisdoelen
- Aan de slag met jouw pedagogisch werkplan
- Kenismaken met taal-en interactievaardigheden

Uw basis voor verdere permanente educatie!