Algemeen overleg Kinderopvang Tweede Kamer

Op 20 juni 2019 heeft het Algemeen overleg Kinderopvang in de Tweede Kamer plaatsgevonden.
Diverse onderwerpen kwamen aan de orde, die met name te maken hadden met de kinderdagopvang, zoals Private Equity en het vaste gezichtencriterium en handhaving.
Gastouderopvang kwam aan de orde, omdat in het verslag van het meest recente Landelijk Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) vermeld stond dat de uitslag niet representatief zou zijn door te weinig deelnemende gastouders. Sardes en Universiteit van Utrecht die de LKK uitvoeren hebben opdracht gekregen om opeen andere manier te meten om zo meer gegevens te kunnen verzamelen. 
In opvolging van de Directe Financiering, die ook voor gastouderopvang zou gelden, maar niet door ging, is de Belastingdienst aan de slag gegaan met pilots voor verbetering. Deze worden in het najaar behandeld.
Verder is gastouderopvang weinig genoemd.
Wilt u dit Algemeen Overleg Kinderopvang bekijken, dan kan dat op: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/kinderopvang-13