Aanpassing Regeling Wet Kinderopvang 1-1-2020

De Regeling Wet Kinderopvang wordt per 1-1-2020 aangepast met betrekking tot het aanleveren van gegevens van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus aan de Belastingdienst.
Onlangs hebben alle kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus hier een brief over ontvangen. Ouders worden ook geïnformeerd.

Het doel van de maatregel is dat de Belastingdienst gedurende het jaar sneller op de hoogte is van wijzigingen in het aantal opvanguren. 

Daarom gaat de Belastingdienst maandelijks gegevens opvragen van de kinderopvangorganisatie en gastouderbureaus. De Regeling Wet Kinderopvang wordt zo aangepast dat de eisen aan de administratie anders worden. Kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus moeten al jaarlijks gegevens aanleveren. Bij de nieuwe Regeling worden er minder gegevens gevraagd. Het aantal gegevens daalt van 69 naar 22. 
Gegevens zoals Burgerservicenummers (BSN), naam, achternaam, geboortedag, aantal afgenomen uren, gemiddeld uurtarief en einddatum contract.
Het formulier met de gegevensset die de Belastingdienst nodig heeft is te vinden op de Online Kennisbank van KNGO Dossier Financieel. 

Het is aan te raden om gastouders en ouders te informeren over deze aangepaste regeling en om de ontbrekende gegevens uit de gegevensset aan te vullen.

Gespreide uitvoering nieuwe regeling:
De Regeling wordt wel per 1-1-2020 aangepast, maar pas gedurende het jaar 2020 wordt gestart met het verzoek om te starten met aanleveren van gegevens. Voor convenanthouders is dat in april 2020 en voor bestaande organisaties is dat mei 2020. Per die datum moeten ook de gegevens voor voorgaande maanden van 2020 aangeleverd worden. Gegevens voor het jaar 2019 worden nog via de oude gegevensset aangeleverd.

Hulp en ondersteuning voor GOB's:
Softwarepakketten zijn op de hoogte van deze wijzigingen, maar ook indien er zonder automatisering gewerkt wordt is het mogelijk om gegevens aan te leveren via een Excelsjabloon.
Begin 2020 wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar de wijzigingen worden toegelicht.

De special ingerichte Servicedesk ondersteuning digitaal berichtenverkeer van de Belastingdienst is te bereiken via telefoonnummer 0800 – 022 70 65, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. E-mailen is ook mogelijk: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl