Gastouderbureaus meer verantwoordelijkheid

Gastouderbureaus krijgen binnenkort meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bij hen aangesloten gastouders. Dit is reeds wettelijk geregeld, maar door de nieuwe wijzigingen wordt het makkelijker voor GGD om te inspecteren en te handhaven.
Voortaan kan dus niet alleen de gastouder, maar ook het gastouderbureau aangesproken worden als de gastouder niet aan de verplichtingen voldoet.

De overheid wil dat gastouderbureaus altijd zicht hebben op de kwaliteit die de bij hen aangesloten gastouders bieden. Wanneer het gastouderbureau laat zien dat het deze verantwoordelijkheid neemt zal de intensiteit van het toezicht op de bij hen aangesloten gastouders afnemen.

Het gaat in het bijzonder om de naleving van de volgende kwaliteitseisen door de gastouder:
a. het gebruik van de Nederlandse taal;
b. het in acht nemen van de door een gastouderbureau opgestelde risico-inventarisatie;
c. het voeren van een pedagogisch beleid;
d. het naleven van de door een gastouderbureau opgestelde meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling.