Wijzigingen GGD rapportage

Gastouderbureaus en gastouders zijn per 1 januari 2012 verplicht om GGD-rapporten toegankelijk te maken voor ouders en personeel. Dit moet gebeuren door zo’n rapport op de website van te plaatsen of, wanneer deze geen site heeft, ter inzage te leggen op een voor de ouders en het personeel toegankelijke plaats.

In 2012 krijgen gemeenten de ruimte om een verzoek tot inschrijving in het register te weigeren dan wel een bestaande inschrijving ongedaan te maken, op andere gronden dan uitsluitend een onderzoeksrapport van de GGD.

In tegenstelling tot de huidige regel zal in 2012 de controle op de verantwoordelijkheid over het informeren van het te voeren beleid niet bij de gastouder, maar het gastouderbureau komen te liggen. Dit komt overeen met de huidige praktijk bij gastouderbureaus en gastouders en met het toezicht van de GGD op dit aspect. De GGD controleert voortaan bij het gastouderbureau of de ouders worden geïnformeerd over het beleid en niet bij de gastouder. Let op: de gastouder houdt wel de verplichting om een inspectierapport over de eigen voorziening voor gastouderopvang op een eigen website te publiceren, en als de gastouder een dergelijke website niet heeft, ter inzage te leggen voor de ouders.