Verklaring omtrent gedrag voor stagiaires in gastouderopvang

Met ingang van 1 januari 2012 heeft Minister Kamp van SZW bepaald dat een verklaring omtrent het gedrag verlangt wordt van alle personen die in de gastouderopvang werken, nu dus ook van stagiaires.