Verandering recht op kinderopvangtoeslag (KOT) in 2012

In het kort:

 1. Kinderopvangtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht wordt zeer beperkt
 2. Doorbetaling kinderopvangtoeslag beperkt tot 3 maanden na werkeloosheid.
 3. Gastouder tijdens opvang zelf geen recht op kinderopvangtoeslag voor eigen kinderen.
 4. Alleen kinderopvangtoeslag voor gewerkte uren.
 5. Wijziging kinderopvangtoeslag hoogste inkomens.
 6. De mogelijkheid om aanvragen voor kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht te doen wordt nagenoeg afgeschaft. Ouders kunnen straks alleen nog toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en één maand daaraan voorafgaand.
 7. Bij werkeloosheid kan de ouder gedurende een termijn van drie maanden hetzelfde recht op kinderopvangtoeslag houden als in de periode voorafgaand aan de werkeloosheid. Deze termijn kan van het ene jaar in het andere jaar overlopen. Als de ouder, bijvoorbeeld, werkloos is geworden met ingang van 1 november van het ene kalenderjaar, blijft het recht op kinderopvangtoeslag ongewijzigd tot 2 februari van het daarop volgende kalenderjaar.
 8. Ouders die ook gastouder zijn, en uitsluitend inkomsten hebben uit gastouderopvang, hebben geen recht meer op kinderopvangtoeslag voor hun eigen kinderen. Hiermee wordt de mogelijkheid ongedaan gemaakt dat ouders zonder werk, elkaars gastouder worden en daarvoor kinderopvangtoeslag ontvangen.

Aanvragers die naast gastouderschap ook ander werk verrichten hebben wel recht op kinderopvangtoeslag voor de gewerkte uren buiten de gastouderopvang.

Vanaf 2012 wordt de kinderopvangtoeslag daarom gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de kleinste baan werkt. Ouders hebben dan bij dagopvang (voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar) recht op toeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Hierbij is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders.

Voor schoolgaande kinderen (van 4 tot en met 12 jaar) kunnen ouders 70% van de uren declareren. Deze kinderen maken namelijk minder gebruik van opvang, omdat ze ook naar school gaan.

 • Het kabinet wil ouders met lage inkomens zoveel mogelijk ontzien. De beperking van de kinderopvangtoeslag gaat met name gelden voor de hoogste inkomens. De volgende maatregelen zijn aangekondigd:
 • De kinderopvangtoeslag voor het tweede en volgende kind wordt voor de hoogste inkomens versneld afgebouwd. De toeslag zal voor de hoogste inkomens dalen van ruim 82% naar 58,2%.
 • De mensen met de hoogste inkomens, vanaf een gezamenlijk inkomen van ongeveer € 130.000, ontvangen vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind.

De maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag worden in 2012 niet geïndexeerd. Ze blijven gelijkt aan de uurtarieven van 2011.