Nieuwe Toeslagen Systeem (NTS) van Belastingdienst Toeslagen

Gevolgen voor de burger

Met het NTS zet Belastingdienst Toeslagen een belangrijke digitale stap vooruit in de service aan de burgers die een toeslag ontvangen. Het NTS biedt burgers de mogelijkheid om actuele informatie over hun toeslagen te bekijken en aan te passen via een nieuw portaal,”www.mijn.toeslagen.nl”.

Voor het krijgen van een voorschot kinderopvangtoeslag wordt er momenteel uitgegaan van het (geschatte) inkomen dat je hiervoor hebt opgegeven. Nu kun je bij een andere toeslag (zorgtoeslag, huurtoeslag) nog een ander (geschat) inkomen invullen. Nieuw aan NTS is dat dit systeem bij het voorschot uitgaat van één inkomen. Dus voor alle verschillende toeslagen 1 systeem en dus 1 inkomen.

De Belastingdienst bereidt zich zo goed mogelijk voor op de vragen die zullen gaan komen. Naast uitbreiding van de bezetting bij de Belastingtelefoon (0800-0543) en de internetpagina’s van de Belastingdienst, zal er een extern callcentre worden ingezet. Met name in week 51, rond het betaalmoment van de toeslagen, wordt een grote toestroom aan vragen verwacht. Als zich dat voordoet dan zal de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon in die periode zeker onder druk komen te staan.

De testfase is al gestart en hieruit is conclusie op dit moment dat alle seinen op groen staan om in december 2011 met het NTS live te gaan.