Hoe handelt de GGD indien er (tijdelijk) geen opvang is?

Wat gebeurd er als de GGD tijdens een inspectie erachter komt dat er (tijdelijk) geen kinderen worden opgevangen door een gastouder? Of als de gastouder is ingeschreven, maar er (nog) geen kinderen zijn opgevangen na enige tijd?

Indien op een geregistreerde voorziening voor gastouderopvang (het opvangadres van de gastouder) gedurende een bepaalde periode geen kinderen worden opgevangen, is die voorziening (tijdelijk) uit exploitatie. Ze hebben nog geen duidelijke regels opgesteld hoe lang deze periode moet zijn geweest, dat verschilt per gemeente.

Dit geldt ook voor het (tijdelijk) beëindigen van de exploitatie van een gastoudervoorziening. De gemeente kan een voorziening voor gastouderopvang uit het register verwijderen (uitschrijven) indien is gebleken dat de houder niet langer de voorziening voor gastouderopvang exploiteert.

Bovenstaande betekent dat de gemeente op basis van het signaal van de GGD (er worden geen kinderen opgevangen) of op basis van het inspectierapport een afweging moet maken of de voorziening nog in exploitatie is. Als de gemeente bepaalt dat de voorziening niet meer in exploitatie is, dan volgt uitschrijving uit het register.