Gastoudercontrole GGD en handhaving gemeente in 2012

Over de omvang van het toezicht op de gastouders in 2012 wordt door het ministerie van SZW nog overleg gevoerd. In 2012 zal het niet zo zijn dat alle gastouders geïnspecteerd gaan worden, wel worden alle gastouderbureaus geïnspecteerd (dus een dekking van 100%).
De controles vinden op locatie plaats en elke organisatie krijgt een risicoprofiel. Hoe streng een controle is, hangt af van het risico op tekortkomingen (het risicoprofiel). Gastouderbureaus met een laag risico op tekortkomingen worden onderworpen aan een lichter toezichtsregime en gastouderbureaus met een hoog risico krijgen te maken met zwaarder toezicht. Het kabinet liet in juli 2011 weten 24,9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor toezicht en handhaving. Daardoor hebben gemeenten daarvoor jaarlijks 13 miljoen euro extra.

Het uitgangspunt is een steekproef van 5 tot 30% van de gastouders per gastouderbureau afhankelijk van het risicoprofiel van het gastouderbureau. Gemeenten hoeven dus minder inspecties uit te voeren in 2012. Dit geldt overigens alleen voor de gastouders die al in het stelsel zijn opgenomen. Nieuwe gastouders worden bij toegang tot het stelsel gecontroleerd op toetsingskader A en B.

De uitvoering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang is een wettelijke verplichting voor gemeenten.